ورود/ثبت نام

مشاوره حقوقی رایگان

مسائل خود را از طریق راه های ارتباطی ( پایین سایت) بیان نمایید و  در طرح مسائل موارد زیر را در نظر داشته باشید:

  • مطلب را مختصر و جامع بنویسید
  • اسناد و مدارکی که در ارتباط با موضوع در اختیار دارید ذکر کنید
  • نحوه ی مالکیت و ارتباط شما با اموال موضوع دعوا را ذکر کنید
  • اگر سابقا دعوایی در همین زمینه طرح شده است نتیجه ی آن را ذکر کنید
  • اگر دعوا در حال رسیدگی است تصمیمات و روند دادگاه را ذکر کنید

پرسش های شما توسط کارشناسان حقوقی  ما در اسرع وقت پاسخ داده می شوند.