ورود/ثبت نام

اگر شخصی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید، کدام عبارت صحیح است؟

اگر شخصی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید، کدام عبارت صحیح است؟

 
 
 
 

۰
گزینه ۱صحیح استx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: