ورود/ثبت نام

 اگر مدیون برای تضمین دین خود و ثایقی به طلبکار سپرده باشد با ضمانت تکلیف این وثایق چیست؟

اگر مدیون برای تضمین دین خود و ثایقی به طلبکار سپرده باشد با ضمانت تکلیف این وثایق چیست؟
۰
گزینه ۲صحیح استx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: