ورود/ثبت نام

کدام گزینه در مورد انفال و ثروت های عمومی صحیح است؟

کدام گزینه در مورد انفال و ثروت های عمومی صحیح است؟
۰
گزینه ۳صحیح استx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: