ورود/ثبت نام

دعوایی به استناد یک فقره سند اقامه می شود، در خصوص استرداد سند مستند دعوی توسط خواهان کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰)

 
دیدن پاسخ

۱
به استناد ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی گزینه ۳ صحیح می باشد.x

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: