ورود/ثبت نام

اظهار نظر هر دادگاه نسبت به صلاحیت خود چگونه است؟(وکالت۱۴۰۱)
 

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه۱صحیح است.به استناد ماده۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگر محکمه رسیدگی کننده، خودش را صالح نداند در این جا باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و در نهایت پرونده را برای رسیدگی به محکمه صالح ارسال کند.دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده است تکلیف دارد تا خارج از نوبت به این امر رسیدگی کند و اظهارنظر کند. لذا این دادرسی را باید خارج از نوبت دانست. ماده ۲۷ ق.آ.د.م در این راستا محل استناد است که مقرر میدارد: در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرارعدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال مینماید.دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می.کند رای دادگاه تجدید نظر درتشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده دیوان عالی کشور می باشد