ورود/ثبت نام

الف در ایران اسلحه¬ای تهیه و در اختیار ب قرار می دهد. ب، پس از عبور از مرز زمینی وارد کشور ترکیه شده و با استفاده از اسلحه مذکور در کشور ترکیه مرتکب قتل یکی از اتباع این کشور می شود. هر یک از الف و ب بر اساس کدام اصل در محاکم ایران قابل تعقیب و محاکمه هستند؟(وکالت۱۴۰۰)

۱. الف و ب بر اساس اصل صلاحیت شخصی فعال مشروط بر آنکه ب در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد.

۲. الف بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی و ب بر اساس اصل صلاحیت شخصی فعال مشروط بر آنکه ب در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد.

۳. الف و ب بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی هر چند ب در ایران یافت نشود.

۴. الف بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی و ب بر اساس اصل صلاحیت شخصی فعال هر چند ب در ایران یافت نشود.

پاسخ صحیح

۰
به استناد مواد۳و ۷ قانون مجازات اسلامی گزینه ۲ صحیح می باشد.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: