ورود/ثبت نام

در دعوای مالکیت زمینی بین آقایان احمدی و عبادی، حکم به نفع عبادی از شعبه ۵ دادگاه عمومی برازجان صادر شده است. احمدی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه ۲ تجدیدنظر استان بوشهر، به دلیل آنکه حکم مستند به اقرار احمدی بوده، قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت زمین باشد، چه اقدامی می تواند انجام دهد؟(وکالت۱۴۰۱)

پاسخ صحیح

۰
به استناد ماده ۴۲۰قانون آیین دادرسی مدنی گزینه ۳ صحیح می باشد.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: