ورود/ثبت نام

معامله کسی که در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید چه حالتی دارد؟ (تالیفی)

۱. صحیح است

۲. قابل فسخ است

۳. باطل است

۴. غیرنافذ می باشد

پاسخ صحیح

۰
به استناد ماده ۱۹۵قانون آیین دادرسی مدنی، معامله به واسطه فقدان قصد باطل است و  گزینه ۳ صحیح می باشد.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: