ورود/ثبت نام

در نتیجه تصادف دو خودروی «الف» و «ب» راننده خودروی «ب» که فاقد گواهینامه رانندگی است مصدوم می شود راننده خودروی «الف» مقصر حادثه شناخته میشود در خصوص نحوه جبران خسارت وارد شده به راننده خودروی «ب»، کدام مورد صحیح است؟(وکالت ۱۴۰۲)

۱. بیمه گر مکلف است خسارات وارد شده به راننده خودروی «ب» را جبران کند.
۲.  از آنجا که راننده خودروی «ب» فاقد گواهینامه رانندگی، است بیمه گر تکلیفی به پرداخت خسارت به وی ندارد.
۳. بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت راننده خودروی «ب» است، اما بعداً میتواند مبالغ پرداخت شده را از راننده خودروی «الف» مسترد نماید.
۴. بیمه گر تکلیفی به پرداخت خسارت راننده خودروی «ب» ندارد اما راننده خودروی «الف» طبق قواعد عمومی باید خسارت وی را جبران کند.

پاسخ صحیح

۲
گزینه ۱صحیح می باشدx

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: