ورود/ثبت نام

 کدام مورد، از جمله مميزات اعاده اعتبار حقی و قانونی است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱. وظیفه دادگاه

۲. موافقت یا عدم موافقت مرجع تصفیه

۳. آثار حقوقی این دو نوع اعاده اعتبار

۴. مرجع صدور حکم اعاده اعتبار

پاسخ صحیح

۰
گزینه ۱صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: