ورود/ثبت نام

اگر تاریخ توقف، همان تاریخ صدور حکم ورشکستگی باشد، در خصوص طلبکاری که تمام طلب خود را قبل از صدور حکم وصول کرده است، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)
پاسخ صحیح

۰
گزینه ۲ صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: