ورود/ثبت نام

بانک مطابقت امضای صادر کننده چک را با نمونه موجود در بانک گواهی نمی کند. کدام مورد راجع به سند تجاری مزبور، صحیح است؟(قضاوت ۱۳۹۸)
پاسخ صحیح

۰
گزینه۲صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: