ورود/ثبت نام

در صورت ظهرنویسی سند تجاری به عنوان وثیقه، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

پاسخ صحیح

۰
گزینه۱صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: