ورود/ثبت نام

در کدام یک از موارد زیر، تصرفات حقوقی تاجر ورشکسته، غیرنافذ یا باطل است؟(قضاوت۱۳۹۸)




پاسخ صحیح

۰
گزینه۴صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: