ورود/ثبت نام

در یک اردوی تفریحی، «الف» می خواهد بین دو درخت در دو طرف دره طنابی بکشد. او از «ب» طنابی می گیرد و «ب» با علم به اینکه یکی از افراد جمع می خواهد با طناب از درختی به درخت دیگر رود، به قصد قتل، طنابی پوسیده به «الف» می دهد و به «الف» اطمینان می دهد که طناب سالم است. «الف» طناب را نصب می کند و «ج» در میانه راه با پاره شدن طناب، به دره افتاده و فوت می کند. نقش «الف» و «ب» به ترتیب چگونه است؟(قضاوت۱۳۹۸)

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.