ورود/ثبت نام

کدام مورد در خصوص صلاحیت های دیوان عالی کشور، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰)

۱) ایجاد تشکیلات قضائي لازم در دادگستری، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضائی

۲) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، ایجاد وحدت رویه قضائی و صدور حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی

۳) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها، ایجاد وحدت رویه قضائی و صدور حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی

۴) نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها و دستگاه های اداری، ایجاد وحدت رویه قضائی و مشورت به رئیس قوه قضائیه در تعیین دادستان کل کشور

پاسخ صحیح

۰
به استناد بند ۱۰ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۶۱ قانون اساسی گزینه ۳ صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: