ورود/ثبت نام

اگر کسی با یک ضربه عمدی موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود و این جنایات، به طور مشترک موجب قتل وی شود و قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

پاسخ صحیح

۰
گزینه۲صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: