ورود/ثبت نام

«الف» همسر «ب»، مبادرت به طرح دعوی مطالبه مهریه می کند. «ب» با علم و یقین به صدور حکم علیه خود، پیش از صدور حکم قطعی، تمامی اموال خود را به انگیزه فرار از پرداخت مهریه، به دیگری منتقل می کند. وی مرتکب چه جرمی شده است؟(قضاوت۱۳۹۸)

پاسخ صحیح

۰
گزینه۳صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: