ورود/ثبت نام

سه نفر برنامه ریزی می کنند «الف» را پس از خروج از بانک، به عنف سوار خودرو کرده و وجوهی را که قرار است از بانک دریافت کند، از او بربایند. آنها برای این کار یک خودرو و چند تلفن همراه با شماره هایی که به نام آنها ثبت نشده است. تهیه می کنند ولی فرد مورد نظر آن روز به بانک مراجعه نمی کند. کدام مورد در خصوص این سه نفر صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

پاسخ صحیح

۰
گزینه۴ صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: