ورود/ثبت نام

 «الف»، مدیر یک اداره دولتی، بدون مجوز، یک واحد از اداره را به «ب» اجاره می دهد و به طور شفاهی بر ماهیانه چهار میلیون تومان اجاره ها توافق می کنند. لیکن در اجاره نامه مبلغ سه میلیون ذکر کرده و قرار بر آن می شود «ب» سه میلیون را به حساب اداره و یک میلیون باقیمانده را ماهیانه به حساب شخص «الف» واریز کند. اقدام مدیر در اجاره دادن و تصاحب یک میلیون تومان مازاد بر مبلغ مندرج در اجاره نامه به ترتیب چه عنوانی دارد؟(قضاوت۱۳۹۸)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.