ورود/ثبت نام

چنانچه مقتول متولد از زنایی باشد که یکی از طرفین آن اکراه شده است وارث دیه او کیست؟(قضاوت۱۳۹۸)

پاسخ صحیح

۰
گزینه۱صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: