ورود/ثبت نام

در ضمن قرارداد فروش یک دستگاه اتومبیل، فروشنده بر خریدار شرط می کند که منافع یک سال آپارتمانش از آن فروشنده باشد. فسخ عقد بیع توسط یکی از طرفین، چه تأثیری بر روابط طرفین دارد؟قضاوت(۱۳۹۸)

پاسخ صحیح

۰
گزینه۴صحیح استx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: