ورود/ثبت نام

مدنی۱۳۹۸

 

۴۱-

۴۲-

۴۳- در کدام مورد، عقد مضاربه صحیح است؟قضاوت(۱۳۹۸)

۴۴- کدام از شروط مفصله زیر، باطل و مبطل عقد است؟قضاوت(۱۳۹۸)
۴۵- محسن مالی را از صغير به عنوان ودیعه قبول می کند. اگر مال در ید او تلف شود، حکم قضیه چیست؟قضاوت(۱۳۹۸)
۴۶- حسن اتومبیلی را از جعفر خریداری می کند و مطابق توافق، حواله می دهد که جعفر مبلغ ثمن را از رضا دریافت کند. اگر متعاقب تحقق حواله، معامله اتومبیل به علت معیوب بودن مبیع، توسط حسن فسخ شود، حکم قضیه چیست؟قضاوت(۱۳۹۸)
پاسخ صحیح

۴۷- محمد اتومبیل صفر کیلومتر خود را به مبلغ مشخص و با چک ۳ ماهه به حسین می فروشد و در عقد بیع شرط می کند در صورت عدم وصول چک، حق فسخ داشته باشد و نیز شرط می کند حسین آپارتمان او را مجاناً نقاشی کند. در سررسید چک، ثمن وصول نمی شود و محمد مطلع می شود اتومبیل یک ماه قبل از سررسید چک، در یک حادثه تلف شده است. حقوق طرفین معامله چگونه است؟قضاوت(۱۳۹۸)
پاسخ صحیح

۴۸- اگر برای ادای قرض اجلی معین شده باشد، در صورت فوت مدیون، حکم قضیه چیست؟قضاوت(۱۳۹۸)
پاسخ صحیح

۴۹ – سارا همسرش را تهدید می کند که اگر یکی از آپارتمان هایش را با ۳۰ درصد تخفیف به پدرش نفروشد، مهریه اش را به اجرا می گذارد و دارایی او را توقیف می کند. شوهر از ترس این قضیه، آپارتمان خود را با ۳۰ درصد زیر قیمت روز، به پدر سارا می فروشد. بيع مزبور قانوناً چه وضعیتی دارد؟قضاوت(۱۳۹۸)
پاسخ صحیح

۵۰- حسن براساس نمونه، کل محموله یک کشتی را که ۵۰ تن پرتقال مصری است، از محمود خریداری می کند. پس از ورود کشتی به بندر و تحویل پرتقالها معلوم می شود تنها بخشی از محموله با نمونه ارائه شده از حيث اوصاف منطبق است. حكم قضیه چیست؟قضاوت(۱۳۹۸)
پاسخ صحیح

در عقد اجاره یک انبار، خودروی شخصی مستأجر به عنوان اجاره بها تعیین می شود. پس از عقد معلوم می شود نیمی از خودرو متعلق به همسر مستأجر است و او نیز راضی به این معامله نیست. در خصوص وضعیت قرارداد اجاره، کدام مورد صحیح است؟قضاوت(۱۳۹۸)

پاسخ صحیح

۵۲- احمد یک تخته فرش معین دست بافت را از کریم خریداری می کند. پس از عقد، احمد متوجه وجود عیب در رنگ فرش می شود، اما بلافاصله فرش را بدون ذکر عیب به محسن می فروشد. حکم قانونی قضیه کدام است؟قضاوت(۱۳۹۸)

پاسخ صحیح

۵۳- پیمانکار ساختمان، یک دستگاه بالابر معین را به مدت یک سال اجاره می کند. پس از چند ماه بدون تعدی و تفریط پیمانکار، قدرت دستگاه کاهش یافته و برای حمل بارهای سنگین دچار مشکل می شود. پیمانکار از چه حقوقی برخوردار است؟قضاوت(۱۳۹۸)

پاسخ صحیح

۵۴-

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: