ورود/ثبت نام

مقترض، گندمهایی را که قرض گرفته است، به مقرض می سپارد تا برایش بفروشد و مقروض، گندم ها را پس از گذشت مدت تعیین شده برای بازپرداخت قرض و فروش نرفتن آنها تصاحب می کند، روابط مقرض و مقترض، به لحاظ حقوقی، با توجه به مقررات عقد قرض، چگونه است؟قضاوت(۱۳۹۸)

پاسخ صحیح

۰
گزینه۴ صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: