ورود/ثبت نام

اگر پزشک جراح به بیمار اعلام کند که در صورت فروش ملک بیمار به وی، حاضر به جراحی اوست، حکم معامله ملک چیست؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱)سوء استفاده از اضطرار و باطل است.
۲)اکراهی و غیرنافذ است.
۳)اجباری و باطل است.
۴)اضطراری و صحیح است.

پاسخ صحیح

۰
گزینه۴ صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: