ورود/ثبت نام

در نظام حقوقی ایران، در کدام صورت برادر مکلف به پرداخت نفقه به برادر خود است؟(وکالت۱۳۹۸کانون)

۱. در صورت تمکن منفق و عدم تمکن برادرش و مطالبه وی
٢. در صورت تمکن منفق و عسر و حرج برادرش
٣. در صورتی که منفق اضافه بر پرداخت نفقه خانواده تمکن داشته باشد.
۴. برادر مکلف به پرداخت نفقه برادر خویش نیست.
پاسخ سوال

۰
به استناد ماده۱۱۹۶قانون مدنی گزینه ۴ صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: