ورود/ثبت نام

کدام مورد، اصولا از تفاوت های قبولی ثالث و پرداخت ثالث در برات محسوب نمی شود؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) حق رجوع ثالثی که وجه پرات را پرداخت می کند
۲) زمان وقوع این دو
۳) تشریفات قانونی این دو
۴) زمان برائت ذمه مسئولین برات در برابر دارنده

گزینه صحیح

۰
گزینه۱صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: