ورود/ثبت نام

براساس قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ،خسارت كدام يک از اشخاص زير، جبران نخواهد شد؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه که با سپردن خودرو به شخص فاقد گواهینامه، سبب بروز حادثه و تحمل زیان بدنی شده باشد.

۲) دامدار بی احتیاطی که با رها کردن دام ها در جاده عمومی، سبب بروز حادثه به میزان پنجاه درصد شده باشد.

۳) زیاندیده ای که قصد ایراد خسارت به خود را داشته باشد.

۴) سرنشین وسیله نقلیه که خود، مسبب حادثه باشد.

گزینه صحیح

۰
به استناد مواد ۱۵ و ۱۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ گزینه ۳ صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: