ورود/ثبت نام

در کدام مورد زیر، نکاح منحل می شود؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) نکاح اول دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری و مخالفت بعدی پدر یا جد پدری با ازدواج او
۲) مسلمان شدن زن در فرضی که شوهر او، غیرمسلمان کتابی باشد.
۳) صدور حکم موت فرضی زوجه غایب
۴) صدور حکم موت فرضی زوج غایب

گزینه صحیح

۰
گزینه۲صحیح استx

پاسخ تشریحی:

به استناد مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۵۹ قانون مدنی مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۱/۹۲/۷ مورخ سی ام شهریور ماه ۱۳۹۲ اداره حقوقی نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری غیر نافذ است نه باطل و تا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نشود آثار عقد صحیح را دارا است. غایب همچنان در قید زوجیت باقی میماند مگر اینکه به موجب قانون تقاضای طلاق کند و حاکم حکم طلاق راهمسرصادر نماید.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: