ورود/ثبت نام

وضعیت حقوقی شرط اسقاط حق مستأجر مبنی بر درخواست تجویز انتقال منافع عين مستأجره به غیر، در پرتو قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، از نظر صحت و بطلان، چگونه است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) اسقاط حق به صورت جزئی محسوب شده و معتبر است.
۲) دادگاه با رعایت مصلحت طرفین و سایر شرایط قرارداد اجاره، می تواند حکم به ابطال آن صادر کند.
۳) در فرض تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن در جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور، با اثبات در دادگاه باطل و بلااثر خواهد بود.
۴) در فرض تأثیر مستقیم آن برای جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، خود به خود و بدون نیاز به مداخله دادگاه، باطل تلقی می شود.

گزینه صحیح

۰
به استناد مواد ۱۹ و ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲گزینه۳صحیح است.x

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: