ورود/ثبت نام

 با توجه به مقررات مربوط به خیارات، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) شرط ضمن عقد مبنی بر اسقاط خیار ناشی از غبن فاحش، اسقاط خیار ناشی از غبن افحش را در بر نمی گیرد.
۲) فوریت اعمال خیار در غبن، مختص غبن فاحش است و اعمال خیار ناشی از غبن افحش، نیاز به فوریت عرفی ندارد.
۳) رضایت بعدی مغبون به دریافت مابه التفاوت قیمت در فرض حدوث غين، موجب عدم ایجاد و ثبوت اصل حق فسخ برای مغبون خواهد بود.
۴) علم مغبون به قیمت عادله مال موضوع معامله در غبن فاحش، موجب زوال خیار است، ولی در غبن افحش، خیار برای مغبون در فرض علم نیز ثابت است.

گزینه صحیح

۰
به استناد مواد۴۱۸،۴۲۰ و ۴۲۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزینه۱ صحیح است.x

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: