ورود/ثبت نام

در خصوص الزامی بودن ثبت رجوع از طلاق، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) در نکاح دائم، مطلقاً الزامی است.
۲) در نکاح دائم، تنها هنگامی الزامی است که نکاح قبلا ثبت شده باشد.
۳) در نکاح موقت همچون نکاح دائم، اگر منجر به باردار شدن زوجه شده باشد، الزامی است.
۴) چنانچه نکاح دائم قبلا ثبت شده باشد و نکاح موقت نیز که منجر به باردار شدن زوجه شده، قبلا ثبت شده باشد، در هر دو الزامی است.

گزینه صحیح

۰
به استناد مواد ۲۰ و ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱گزینه۱صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: