ورود/ثبت نام

«الف» در شهرستانی از توابع استان اصفهان از طریق نشر یک مطلب در روزنامه ای مردم را به قصد برهم زدن امنیت به کشتار تحریک می‌کند رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام دادگاه است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) دادگاه انقلاب محل وقوع جرم
۲) دادگاه انقلاب محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه
۳) دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه
۴) حسب اینکه باعث کشتار بشود یا نشود در دادگاه کیفری یک مرکز استان یا دادگاه انقلاب محل وقوع جرم

گزینه صحیح

۰
گزینه۳صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: