ورود/ثبت نام

«الف» عمداً «ب» را از بالکن یک ساختمان به روی «ج» پرت میکند و «ب» ناخواسته با برخورد با «ج»، موجب مرگ او می‌شود کدام مورد صحیح است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) «الف» مباشر و «ب» مسبب قتل و هر دو مسئول هستند.
۲) «ب» مشمول اجبار و «الف» دارای مسئولیت کیفری است.
۳) «ب» مشمول اکراه و «الف» دارای مسئولیت کیفری است.
۴) «ب» فاقد مسئولیت و «الف» معاون در قتل عمد است.

گزینه صحیح

۰
گزینه۲صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: