ورود/ثبت نام

«الف» مرتکب جرمی شده است که اجرای مجازات آن، توسط دادگاه تعلیق شده است. وی در زمان تعلیق مرتکب جرم حدی شده و دو ماه بعد تعقیب او برای جرم جدید آغاز می‌شود و نهایتاً قرار تعليق وي لغو میشود میدا مرور زمان اجرای مجازات جرم اول چه زمانی است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) تاریخ آغاز تعقیب جرم حدی
۲) تاریخ پایان تعقیب جرم حدی
۳) تاریخ لغو قرار
۴) تاریخ ارتکاب جرم حدى

گزینه صحیح

۰
گزینه۳صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: