ورود/ثبت نام

بهزاد جرایم متعدد در صلاحیت دادگاه کیفری یک دو انقلاب و نظامی مرتکب می‌شود چند قرار تأمین کیفری برای وی صادر شود؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) برای اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو قرار واحد و برای اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب و نظامی دو قرار جداگانه صادر می‌شود.
۲) برای اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک و و انقلاب قرار واحد و برای اتهام در صلاحیت دادگاه نظامی قرار جداگانه صادر می‌شود.
۳) در خصوص همه اتهامات فقط یک قرار صادر میشود که در آن مجازات و خسارات همه جرایم مدنظر قرار می گیرد. ۴ به تعداد اتهامات قرار صادر می‌شود.

گزینه صحیح

۰
گزینه۱صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: