ورود/ثبت نام

در کدام مجازات توبه بی تأثیر است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) مجازات سردسته در سرقت تعزیری
۲) مجازات مكره عاقل و بالغ در قتل عمد
۳) حبس تعزیری درجه یک
۴) حد زنای به عنف

گزینه صحیح

۰
گزینه ۲صحیح می باشدx

توضیح: مجازات مکره اکراه شده در قتل عمدی، منصوص بوده و مقررات توبه اعمال نمی شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: