ورود/ثبت نام

دفاع در برابر دفاع شخص مدافع در دفاع مشروع چه حکمی دارد؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) در صورتی که مهاجم از قوای دولتی باشد حق دفاع در برابر دفاع منافع را دارد.
۲) در صورتی که مدافع از حدود دفاع خارج شود مهاجم حق دفاع از خود را دارد
۳) دفاع مدافع خود نوعی تهاجم است و دفاع در برابر آن همواره مجاز است.
۴) در هیچ صورتی جایز نیست.

گزینه صحیح

۰
گزینه۲صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: