ورود/ثبت نام

شخصی به دلیل اکراه غیر قابل تحمل طبق دستور اکراه کننده انبار غله فردی را به آتش می‌کشد کدام مورد درست است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) مکره مسئولیت کیفری ندارد و مکره به مجازات قانونی معاونت در جرم ارتکاب محکوم می شود.
۲) مکره مجازات نمیشود و مکره به حداکثر مجازات قانونی معاونت در جرم ارتکابی محکوم می شود.
۳) مكره فاقد مسئولیت کیفری است و مکره به حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود.
۴) مكرة مجازات نمیشود و مکره به مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود.

گزینه صحیح

۰
گزینه۳ صحیح می باشد.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: