ورود/ثبت نام

شخصی مرتکب سه فقره جرم تعزیری مختلف از نوع درجه ۶ و ۷ و ۸ شده است که مجازات آنها دارای حداقل و حداکثر است کدام مورد در خصوص نحوه مجازات وی درست است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) دادگاه میتواند مجازات هر سه جرم را تا یک چهارم حداکثر اضافه کند.
۲) حداقل مجازات جرم درجه ۶ بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
۳) حداقل مجازات هر سه جرم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
۴) حداقل مجازات هر یک از جرایم درجه‌های ۷ و ۸ بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

گزینه صحیح

۰
گزینه۴صحیح می باشدx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: