ورود/ثبت نام

شخصی که در زمان ارتکاب جرم دارای گونه‌ای اختلال روانی بوده که اراده و قوه تمیز وی را مخدوش کرده ولی به کلی از بین نبرده است چه مسئولیتی دارد؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) دارای مسئولیت کیفری است ولی از تخفیف مجازات می تواند برخوردار شود.
۲) دارای مسئولیت کیفری است ولی تنها اعمال اقدام تأمینی نسبت به وی ممکن است.
۳) اگر آن اختلال روانی مؤثر در ارتکاب جرم باشد فاقد مسئولیت کیفری است.
۴) مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری است.

گزینه صحیح

۰
گزینه۱صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: