ورود/ثبت نام

طبقه بندی بخشی از مجرمین به عنوان اتفاقی و هیجانی توسط کدام اندیشمند انجام پذیرفت؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) لمبروزو
۲) كانت
۳) بكاريا
۴) بنتام

گزینه صحیح

۰
گزینه۱صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: