ورود/ثبت نام

تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور غیر روحانی در صلاحیت کدام مرجع است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) دادسرای دیوان عالی کشور
۲) دادگاه کیفری یک تهران
۳) دادستان تهران
۴) دیوان عالی کشور

گزینه صحیح

۰
گزینه۱صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: