ورود/ثبت نام

حکم نیاز به تأیید دادستان در قرارهای زیر چیست؟ «تخفیف قرار وثیقه منتهی به بازداشت – ابقای قرار بازداشت موقت – ابقای قرار تأمین منجر به بازداشت»(ارشد۱۴۰۳)

۱) هست – هست – هست.
۲) نیست – هست – هست.
۳) هست – نیست – هست.
۴) نیست – نیست – نیست.

گزینه صحیح

۰
گزینه۲صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: