ورود/ثبت نام

دادستان شهرستان در ضمن تحقیقات قرار بازداشت موقت متهم را صادر می‌نماید این قرار باید به تایید چه مقامی برسد؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) رئيس حوزه قضایی شهرستان
۲) نیاز به تأیید مقام خاصی ندارد.
۳) دادستان مرکز استان
۴) رئیس کل دادگستری استان

گزینه صحیح

۰
گزینه۲ صحیح استx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: