ورود/ثبت نام

دادگاه کیفری یک بدون ذکر علت مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات تعیین می کند پرونده با فرجام خواهی متهم در دیوان عالی کشور مطرح است تکلیف دیوان عالی کشور چیست؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) رأی را تأیید می‌کند چون از موارد نقض رأی نیست ولیکن محکوم حق اعاده دادرسی دارد.
۲) ضمن تأیید رأی توجیه تعیین آن میزان حبس را بیان می‌کند.
۳) رأی را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارسال می‌کند.
۴) ضمن تأیید رأی به شعبه صادر کننده رأی تذکر می‌دهد.

گزینه صحیح

۰
گزینه۳صحیح استx

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: