ورود/ثبت نام

هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توام با قرار تأمین صادر شده است تخلف کند. چه خواهد شد؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) برای بار اول به دستورات قرار نظارت یک مورد افزوده می‌شود و در نوبت دوم قرار نظارت لغو و قرار تأمين تشدید می‌شود.
۲) هر دو قرار لغو و با رعایت مقررات قرار بازداشت موقت صادر می‌شود.
۳) قرار نظارت باقی و قرار تأمین تشدید می‌شود.
۴) قرار نظارت لغو و قرار تأمین تشدید می‌شود.

گزینه صحیح

۰
گزینه۴صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: