ورود/ثبت نام

پرونده ای پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه برای صدور حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده است شعبه دیوان عالی کشور نظر به ضرورت اخذ نظر کارشناس دارد کدام مورد صحیح است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) می‌تواند خود کارشناس تعیین کرده و یا به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر نیابت برای تعیین کارشناس و انجام کارشناسی دهد.
۲) ملزم است به دادگاه تجدید نظر استان مربوط نیابت داده تا بنا به دستور شعبه دیوان عالی کشور، کارشناسی را انجام دهد.
۳) ملزم است به دادگاه بدوی صادر کننده حکم نیابت داده تا بنا به دستور شعبه دیوان عالی کشور کارشناسی را انجام دهد.
۴) در این مرحله کارشناسی جدید ممکن نمی باشد مگر طرفین پرونده بر این امر رضایت دهند.

گزینه صحیح

۰
گزینه۱صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: