ورود/ثبت نام

کدام مورد در خصوص قرارهای نظارت قضایی صحیح است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) قرارهای نظارت قضایی قطعی است مگر به تبع قرار تأمین بتوان به آنها نیز اعتراض نمود.
۲) قرارهای نظارت قضایی قطعی است و قابل اعتراض نمیباشد مگر در خصوص دستور ممنوعیت خروج از کشور
۳) قرارهای نظارت قضایی صادره توسط دادسرا ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه این قرارها توسط دادگاه صادر شود، قطعی است.
۴) قرارهای نظارت قضایی صادره توسط دادسراه ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه این قرارها توسط دادگاه صادر شود قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

گزینه صحیح

۰
گزینه۴صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: